Club geschiedenis

Historiek

Op 5 december 1925 werd de ‘Billard Club Courtraisien’ opgericht door Nestor Melsens (1878-1964, voorzitter van 1925 tot 1939).

De club nam zijn intrek in het statige herenhuis ‘De Patria’, op de Grote Markt te Kortrijk.

In 1930 werd de club aangesloten bij de F.B.A.B., la Fédération Belge des Amateurs du Billard.
De voornaamste activiteiten waren de clubkampioenschappen, 

In 1950 werd de Billardclub Courtraisien omgedoopt tot Koninklijke Kortrijkse Biljartclub.

De Patria bleef tot 1979 het lokaal van de KKBC.

In 1979 werd verhuisd naar de bar van het sportcomplex Mimosa in de Beekstraat te Kortrijk waard door het biljartspel werd meer democratisch.

In 1986 verhuist de club naar de Snooker-King, het ex-innovationgebouw op het Schouwburgplein te Kortrijk.

Een kort verblijf in de oude BS-gebouwen in de minister Liebaertlaan bleek geen oplossing.
Door het opstarten van ons huidig lokaal in ‘De Mambo’ in 1998 is in dit opzicht een goede actie geweest. 

Onze leden voelen zich hier thuis. Op dinsdag is onze club- en oefendag.

Verbouwing van het lokaal zomer 2018.

In de zomer van 2018 kreeg de club, in overleg met de uitbaters van De Mambo, een grotere ruimte toegewezen.

Onder toezicht van Johan Denoulet, werd ‘in eigen beheer’ en met de hulp van meerdere leden, werd er een wand uitgebroken. Er werd een nieuwe wand 3 meter verder gebouwd.

Zodoende kwam er meer ruimte vrij voor het plaatsen van 2 bijkomende biljarts, 1 nieuwe matchtafel ‘Toulet’ en 1 kleine tafel.

Er werd ook een klein bureau geïnstalleerd.

Dankzij een paar grote sponsor de firma Cras en Lamett die door Ivan De Rynck overtuigd werden, heeft de club een financiëel duwtje gekregen.

Zo kon de club nieuwe computers & een netwerk installeren bestaand uit: een server, laserprinter en zes WiFi computers met bijhorende grote schermen.

Zes biljarts beschikken nu over hypermoderne scoreborden.

Een aantekenaar is bij dit systeem niet meer nodig. Iedere biljarter die ons vernieuwd lokaal betreedt, is vol lof over deze metamorfose.

Deze verbouwing en modernisering van het lokaal is een grote zegen voor de club.

Het ledenaantal is gestegen, er wordt veel meer ge-biljart, in die mate zelfs dat we soms biljarts te kort komen, op dinsdag moeten de laatkomers hun beurt afwachten, dit zou eigenlijk niet mogen.

Juist voor de verbouwingen hebben wij ook een nieuwe voorzitter mogen verwelkomen de Heer Bernhard Bekaert. (voorzitter) (2018)

In (2021) door donaties van Roger Lagage en Herman Huyghelier , kwam er één nieuw meubilair (matchtafel) en daar nog bovenop 2 laptops.

Hierbij bedanken wij deze donaties ten zeerste...alle uitbreiding is welkom.

Nu (2021) beschikt de club over 4 matchtafels en 3 kleine tafels.

De clubnaam staat goed gekend in ons district. Vooral voor de goede inrichting van verschillende activiteiten.

Een korte samenvatting: Beker De Kien, ingericht van 1933 tot 1989 Beker R. Debels, ingericht van 1967 tot 1993 Kampioenschappen van België ereklasse (1935, 1963, 1975, 1976) King’s Cup Triatlon in 1987 (met Raymond Ceulemans, Dielis, Caudron,…) Finale Champions Cadre Cup, ingericht van 1987 tot 1989 Superprestige VES driebanden (1991 tot 2000)